Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával 2.Modul: A játék szerepe a gyermek megértésében és megsegítésében. Játékdiagnosztikai és játékterápiás módszerek

Tájékoztató:

A biztonságos környezet megteremtéséhez az alábbi feltételeket biztosítjuk:
– maximalizált résztvevői létszám: 20 fő,
– 1,5 méteres távolság az ülőhelyek között,
– a képzés az előadóteremhez tartozó udvaron, szabad levegőn is tartható,
– az előadóterem az egészségügyi ellátás helyszínétől elhatárolva, az épület alapítványi egységében található, és a hátsó bejáraton keresztül
közelíthető meg,
– az intézménybe belépéskor kézfertőtlenítés és szájmaszk viselése kötelező,
– kísérő nem várhat hallgatóra az épületben .

A biztonsági intézkedések a mindenkori szabályozásnak megfelelően lesznek kialakítva

Előadók:
Dr. Eigner Bernadett PhD, gyógypedagógus, pszichopedagógus, játékterapeuta, korai fejlesztő specialista
Dr. Süli Ágota MD pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta

Időpont: 2020.06.25-26

Részvételi díj: 30.000Ft/fő

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztráció a képzési díj befizetésével válik véglegessé!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 5 nappal a kezdőidőpont előtt.

A KÉPZÉSRŐL:

Általában a játékterápiáról:

A játék a gyermekek fő kommunikációs eszköze, ekként használva a játékterápia segít abban, hogy a gyerekek kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, kezeljék érzelmi problémáikat, konfliktusaikat. Az érzelmi és viselkedészavarokkal, nehézségekkel küzdő gyermekeknél a játékterápia művészete és tudománya elősegíti a javulást, gyógyulást. A játékterápia a gyermek és a játékterapeuta között zajló dinamikus folyamat, melyben a gyermek saját tempójával, „menetrendjével” megismeri és megvizsgálja azokat a múltbeli és aktuális, tudatos és tudattalan kérdéseket, melyek a jelenlegi életét befolyásolják. A terápiás szövetség lehetővé teszi, hogy a gyermek belső erőforrásait mozgósítva, fejlődést és változásokat eredményezzen a gyermek érzelmi életében, szociális kapcsolataiban, viselkedésében, alkalmazkodásában. A játékterápia gyermekközpontú módszer, melyben a játék az elsődleges, a beszéd a másodlagos médium. A játékterapeuták olyan gyermekekkel játszanak, akik pszichés nehézségekkel és nehéz élettapasztalatokkal küzdenek – beleértve például a depressziót, szorongást, magatartászavarokat, ADHD-t, egyéb emocionális és viselkedési problémákat, zavarokat, a válást, a családon belüli erőszakot, a kríziseket, traumákat. A képzett játékterapeuta segít a gyermeknek abban, hogy megismerje tapasztalatait, megküzdjön ezekkel, növelje érzelmi-szociális rugalmasságát, megismerjen olyan új stratégiákat, melyek csökkentik a problémás viselkedéseket és az internalizált konfliktusokat, lebontják a kóros védekezéseket, egészséges coping stratégiákká alakítva. A játékterápia során a terapeuta szorosan együttműködik a gyermek szüleivel/gondozóival, segíti a szülő-gyermek kapcsolat javulását, harmonikussá válását. 

Az integratív játékterápiáról általában:

Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) komplex koragyermekkori intervenciós stratégia, csecsemőkortól tíz éves korig. Az integratív játékterápia újszerű szemléletével és eljárásaival játéktári és hagyományos keretekben is megvalósítható. Konkrét és kevésbé, vagy nem ismert módszereket, eljárásokat ismertet meg a képzés, mely gyakorlatorientált. A gyermekek életkora csecsemőkortól iskolás kor alsó tagozatig terjed, kapcsolati nehézségekkel, szabályozási, érzelmi-és viselkedészavarokkal küzdenek. A tünetek megértése a családi hatótényezők megismerésével válik lehetővé. A diagnosztikus szakaszban megismerjük a szülők tágabb családi élményeit, a jelenlegi családi struktúrát és dinamikát, a párkapcsolati feszültségeket és a gyermekekkel való kapcsolatok jellegzetességeit. A szülők terápiás potenciáljának kihasználása segít a gyermekükhöz való alkalmazkodásban, a családi környezeti tényezők megváltoztatásában. A szülőben történő átdolgozások nyomán változik a kapcsolat, enyhülhet a tünet. A diagnosztikus szakaszban „közös” eljárásokat is alkalmazunk: interakció-elemzés, speciális játékhelyzet, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás. A szülőkkel való foglalkozás konzultációs keretekben történik, a munka a jobb szülővé válást érinti elsősorban, nem egyéni- vagy családterápia. Az esetkezelésben fontos a családlátogatás, a gyermek otthoni viselkedésének megismerése. Ez a későbbiekben egy-egy család-konzultációt is tartalmazhat, melynek célja a családi környezet biztonságának javítása, (nevelési) tanácsadással és közös munkával. A terápiában – mivel a tünetek hátterében gyakran találjuk meg a kommunikációs, kapcsolati zavarjeleket vagy traumatizációt – gyakori, hogy az anyát (esetenként az apát) is bevonjuk a játékterápiába: anya, gyermek és terapeuta integratív, játékos együttlétében íródhatnak át kapcsolati mintázatok. Ez a gyermek egyéni játékterápiájának kiegészítője. A közös munka célja nemcsak a gyermek változása, hanem a kapcsolatok változása is. A szülők így aktív segítőkként vehetnek részt a terápiás folyamatban. Az említett módszereket esetbemutatásokkal, részletekkel illusztrálom. Az integratív játékdiagnosztika és játékterápia (IJDT) módszertana alkalmazható állami ellátásban (pl. pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadás, korai fejlesztés tevékenységében, gyermekjóléti szolgálatokban, gyermekpszichiátriai ambulanciákon), integratív családi játéktárakban, magánrendelésben, civil szervezeti fenntartású intézményekben.

A tanfolyamot érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok, pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakembereknek ajánljuk.
FIGYELEM! A képzés nem szülői tanfolyam, az előzőekben felsorolt végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk.

AKKREDITÁCIÓ:

a félévben nem akkreditált

HELYSZÍN:

Vadaskert Alapítvány 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.
Megközelíthető:

Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal – Vadaskerti utca megálló

Széll Kálmán tértől 129-es busszal – Tárogató út megálló

Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal – Lipótmezei út megálló

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag betegség esetén, orvosi igazolás bemutatása mellett van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:

kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:

1.nap:

09:00-10:30 Elméleti bevezetés. A játék fogalma, fő jellemzői, játék-elméletek, saját játékfelfogás. Játék a filo-és ontogenezisben. (Dr. Eigner Bernadett)

10:45-12:15 Játékdiagnosztikai módszerek. Hazai és nemzetközi eljárások. Gyermek és felnőtt játékosság mérése kérdőívekkel. Játékfejlettség mérése. Klinikai játékvizsgálatok. (Dr. Eigner Bernadett, Dr. Süli Ágota)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Játékdiagnosztikai módszerek. A játékmegfigyelések jelentősége és fajtái. Játékmegfigyelés elemzésének szempontrendszere. Interakció-és kapcsolati diagnosztika. Atipikus játékmagatartás típusai. (Dr. Eigner Bernadett)

15:00-16:30 A traumák, bántalmazás megjelenése gyermekek rajzain és játékában. Projektív rajzok, esetrészletek. (Dr. Eigner Bernadett, Dr. Süli Ágota)

2. nap:

09:00-10:30 Játékterápia. A játékterápia fogalma, indikációja, módszer- és eszköztára a gyermekterápiák között. Alapelvek, célok, feladatok, a játékterapeuta személye. A játék jellegzetességei a korai neurotikus, borderline, pszichotikus énszerveződés különböző típusaiban. (Dr. Eigner Bernadett)

10:45-12:15 Játékterápia. Nemzetközi módszerek. A pszichodinamikus, a humanisztikus gyermekközpontú, és az integratív megközelítés. A játékterapeuta személyisége. (Dr. Eigner Bernadett)

12:15-13:15 Ebédszünet

13:15-14:45 Játékterápia. A játékterápia folyamata, szakaszai, a játékterápiás helyzet, feltételek, eszközök megteremtése. (Dr. Eigner Bernadett)

15:00-16:30 Játékterápia. Játékterápiás technikák, megoldások a gyermekkori érzelmi-és viselkedészavarok különböző megjelenési formái esetén. Érzelmi-szociális kompetenciák fejlesztése a játékterápiában. Módszerek érzelmi-és viselkedészavarok: szorongás, depresszió, agresszió, figyelemzavarok, impulzivitás, trauma, abúzus esetén. (Dr. Eigner Bernadett)