Érzelmi-és viselkedészavarok kezelése játékterápiával 3.modul: Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia® (IJDT) módszertana esetek tükrében

Előadók:
Dr. Eigner Bernadett PhD pszichopedagógus, Dr. Süli Ágota MD
Időpont: 2020.05.21-22; 06.04-05.
Részvételi díj: 58.000Ft/fő
A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztráció a képzési díj befizetésével válik véglegessé!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 5 nappal a kezdőidőpont előtt.

A KÉPZÉSRŐL:
Érzelmi-és viselkedészavarok felismerése és kezelése az Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia (IJDT) módszerével, és egy óvodás gyermek esetének bemutatása. Megismertetjük a képzés hallgatóit az integratív játékdiagnosztika és terápia szellemében és módszertanában használatos diagnosztikai lépésekkel, majd a terápiás folyamat mérföldköveivel, jelentős történéseivel. Az érzelmi és viselkedési zavarok (ÉVZ, azaz Emotional and Behavioral Disorders (EBD)) sok megjelenési formája és különböző súlyossági fokozatai ismertek, a nehézségektől, problémáktól a zavaron át egészen a fogyatékosságig. A teljesítmény- és viselkedészavarok bio-pszicho-szociális okokra vezethetők vissza. Sok esetben az okok halmozottan fordulnak elő. Az ok és okozat közötti összefüggés felismerése nehezített, mivel nincsenek egyértelmű és minden esetben azonos utak. Az érzelmi sérülések különböznek a gyógypedagógia klasszikus ágaival szemben abban, hogy a károsodások reverzibilisek, azaz a folyamat visszafordítható. Az érzelmi-és viselkedészavarok két nagy kategóriában jelennek meg; az internalizáló zavarokra a szorongás, szomorúság, visszahúzódás, gátlások jellemzők, míg az externalizálókra az impulzivitás, düh, ellenségesség, nyugtalanság, túlmozgékonyság, agresszió, szabályokkal szembeszegülés, fegyelmezetlenség stb. A négy napos játékdiagnosztikai és játékterápiás képzésen óvodás gyermekek esetein keresztül mutatom be, hogyan is jelennek meg, illetve keverednek a szorongásos, depresszív, illetve agresszív tünetek, s mit találhatunk a hátterében. Emellett közösen megnézzük, hogyan jelennek meg az érzések, konfliktusok, nehézségek a gyermekek rajzain, játékában, s hogyan tudunk a játék segítségével megismerni, megérteni, segíteni. A tanfolyamot érzelmi-és viselkedészavarokat mutató gyermekekkel, nevelésükkel és fejlesztésükkel, terápiájukkal foglalkozó szakemberek; kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, szociális segítő szakemberek, szociálpedagógusok, pszichológusok, orvosok, védőnők, mentálhigiénés szakembereknek ajánljuk.

FIGYELEM! A képzés nem szülői tanfolyam, az előzőekben felsorolt végzettséggel rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk.

AKKREDITÁCIÓ:
a félévben nem akkreditált

HELYSZÍN:
Vadaskert Alapítvány 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.
Megközelíthető:
Széll Kálmán tértől 61-es vagy 56A-s villamossal – Vadaskerti utca megálló
Széll Kálmán tértől 129-es busszal – Tárogató út megálló
Árpád-hídtól (Szentlélek térről) 29-es busszal – Lipótmezei út megálló

ONLINE JELENTKEZÉS >>

BEFIZETÉS:
Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.
Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag betegség esetén, orvosi igazolás bemutatása mellett van lehetőség.
Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

KAPCSOLAT:
kepzes@vadaskert.hu
+36 70 370 8500

PROGRAM:
1.nap:
09:00-10:30 Érzelmi-szociális fejlődés zavarai a tünetek hátterében. Kapcsolati traumatizáció. A fejlődés mérföldkövei. Korai családi hatások, családi környezet, nevelés, károsító családi tényezők. A szülői érzelemtükrözés, a mentalizáció, a játék-képesség szerepe a kötődés, a gyermek fejlődése és a családi kapcsolatok alakulása szempontjából. (Dr. Süli Ágota)
10:45-12:15 Atipikus fejlődés, atipikus viselkedésformák óvodás és kisiskolás korban. Patológia és diagnosztika, megfigyelhető jelei a játékos interakciókban és a rajzokban. Esetkezelés, szakmai vélemény kialakítása. (Dr. Süli Ágota, Dr. Eigner Bernadett)
12:15-13:15 Ebédszünet
13:15-14:45 Az Integratív Játékdiagnosztika és Terápia (IJDT) szemlélete és alapjai. Esetkezelés módszerei. Az integratív játékterápia rendszere, szemlélete, és komplex módszertanának alapjai. Egyéni játékterápia, szülő-gyermek közös játékterápia. (Dr. Eigner Bernadett)
15:00-16:30 IJDT diagnosztikai folyamat 1. Az első szülői beszélgetés. Anamnézisfelvétel specifikus szempontjai. Találkozás az apával. Vizsgáló módszerek. (Dr. Süli Ágota, Dr. Eigner Bernadett)

2. nap
09:00-10:30. IJDT diagnosztikai folyamat 2. Játék- és rajz diagnosztika. Játék-megfigyelési jegyzőkönyv, szempontsor. Játékmagatartási típusok. Játékosság kódolása. Személyiségjellemzők a játékban. (Dr. Eigner Bernadett)
10:45-12:15 IJDT diagnosztikai folyamat 2. Játék- és rajz diagnosztika. Tematikus és atematikus rajztesztek. (Dr. Eigner Bernadett, Dr. Süli Ágota)
12:15-13:15 Ebédszünet
13:15-14:45 IJDT diagnosztikai folyamat 3. Játék-és rajz diagnosztika a szülők bevonásával. Szülő-gyermek „közös” eljárások: interakció-elemzés, speciális szülő-gyermek játékhelyzet az externalizáló zavarok feltárására, közös játék babaházzal, anya-gyermek együttes rajzolás. (Dr. Eigner Bernadett)
15:00-16:30 IJDT diagnosztikai folyamat 3. A családi és intézményi megfigyelés szerepe a diagnosztikai folyamatban. A második szülői beszélgetés. Szakmai vélemény, hipotézisek, csomópontok, erősségek-gyengeségek felvázolása. (Dr. Eigner Bernadett, Dr. Süli Ágota)

3. nap
09:00-09:45 Az IJDT játékterápia folyamata. Az integratív játékterápiában alkalmazott módszerek és eszközök, a játékterápia szakaszai, folyamata, felépítése. Foglalkozás a gyermekkel, a szülővel, a családdal. Összegző ismertetés. (Dr. Eigner Bernadett)
10:00-11:30 Az IJDT játékterápia folyamata. Munka a szülővel. A szülőkonzultáció célja, módszerei, folyamata. Esetpéldák. (Dr. Eigner Bernadett, Dr. Süli Ágota)
11:30-12:30 Ebédszünet
12:30-14:00 Az IJDT játékterápia eszközei. Eszköztár és ötletek a játszáshoz. (Dr. Eigner Bernadett)
14:15-16:30 Az IJDT játékterápia módszerei és technikái a terápiás folyamatban. Játék a gyermekkel. Esetpéldák. (Dr. Eigner Bernadett)

4. nap
09:00-12:00 Játékterápiás eset bemutatása. Folyamat, történések, módszerek, eszközök, elemzés. Gyakorlat. (Dr. Eigner Bernadett)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-16:00 Játékterápiás eset bemutatása. Folyamat, történések, módszerek, eszközök, elemzés. Gyakorlat. (Dr. Eigner Bernadett, Dr. Süli Ágota)